Vil de fortsatt kunne være der?

  • Egil Fossum

Sammendrag

De kristne i Midtøsten er i dag under press fra mange ulike hold. En konsekvens av dette er emigrasjon. Er den kristne tilstedeværelsen i Midtøsten i ferd med å forsvinne? Vil de som blir igjen gå inn i sin historiske rolle som “dhimmis”; et tolerert, men underlegent minoritetssamfunn?