Etnisk identitet som sosialt stigma?

  • Kathrine Ree Holmøy

Sammendrag

Hva kan hverdagslige møter mellom minoritet og majoritet si om situasjonen for Tyrkias største minoritet, kurderne? Unge kurdere i Istanbul er kreative i håndteringen av egen etnisk identitet i møtet med den tyrkiske majoriteten: De skaper rom for kurdiskhet, samtidig som de unngår konfrontasjon. Paradoksalt nok kan strategiene deres føre til mindre reell dialog på tvers av etniske skillelinjer.