De arabiske jødene

  • Cathrine Furuberg Moe

Sammendrag

Før opprettelsen av Israel i 1948 var det omlag 870 000 jøder som levde som religiøse minoriteter i Midtøsten. Den nye staten Israel representerte ikke bare et “nytt hjemland” for de overlevende etter Holocaust, men også et hjemland for de jødiske migrantene fra Nord-Afrika og Midtøsten. Et av verdenshistoriens største og mest omfattende migrasjonsprosjekter skulle få drastiske konsekvenser for jøder fra denne regionen.