Narrativer i konflikt

  • Trude Strand

Abstract

Frem til slutten av 1980-tallet var de fleste israeleres oppfatning av krigen i 1948 preget av ideologisk historiefortelling i nasjonsbyggingens navn. De “nye historikerne” utfordret de gamle forestillingene og debatten som fulgte rokket ved Israels etablerte maktstrukturer, kollektive hukommelse og selvforståelse.

Section
Articles