En proto-politisk forståelse av "Irak" i den sen-osmanske perioden

  • Reidar Visser

Sammendrag

Myten om Irak som en fullstendig kunstig konstruksjon, skapt av britiske imperialister under første verdenskrig, er seiglivet. Den mangler imidlertid et solid empirisk grunnlag.