Shiitisk politisk idétradition

  • Mohammad Fazlhashemi

Abstract

Shiitiska rättslärda spelar en central roll i den politiska utvecklingen i Irak efter diktatorn Saddam Husseins fall. Utvecklingen efter den USA-ledda invasionen visar att de shiitiska rättslärdas förhållningssätt till den världsliga makten kan spåras tillbaka till ett beprövat handlingsmönster i shias historia.