Arabiske kvinners statsborgerskap

Forfattere

  • Rania Maktabi

DOI:

https://doi.org/10.5617/ba.4232

Sammendrag

Nord-Afrika viser vei for resten av den arabiske verden i drakampen omkring utvidelse av kvinners sivile rettigheter. En kombinasjon av interne forhold og eksternt press har muliggjort reformer innen familierett, og styrket kvinners statsborgerskap det siste tiåret.

Nedlastinger