En revolusjon i egyptisk familierett?

Forfattere

  • Monika Lindbekk

DOI:

https://doi.org/10.5617/ba.4233

Sammendrag

Egypt gjenomgår en overgangsperiode hvor det synes å ha vokst frem en skjør og ikke-bindende politisk konsensus med tilslutning til etablering av en sivil stat med like borgerrettigheter uansett kjønn og religiøs tilknytning. Med utgangspunkt i to utkast til familielov som forsøker å utvide kvinners borgerrettigheter, viser imidlertid denne artikkelen at en slik konsensus ikke bør tas for gitt.

Forfatterbiografi

Monika Lindbekk

 

Nedlastinger