Brutal oppmerksomhet: Al-Qaida i Irak på nett

  • Truls Hallberg Tønnessen

Sammendrag

Voldelige grupperinger som al-Qaida i Irak benytter seg av internett for å få internasjonal oppmerksomhet. De er imidlertid fortsatt avhengig av en viss grad av territoriell kontroll, og det kan oppstå et motsetningsforhold mellom internasjonal oppmerksomhet og lokal tilstedeværelse.

Seksjon
Artikler