Tyrkias utenrikspolitikk etter den arabiske våren

  • Einar Wigen

Sammendrag

Under den arabiske våren ble Tyrkia stadig trukket frem som et mulig forbilde for Tunisia, Egypt og Libya, og som en potensiell regional stormakt i kjølvannet av revolusjonene. Der Tyrkias utenrikspolitikk før dreide seg om samarbeid med alle, gjør denne nye posisjonen Tyrkia upopulær blant regionens autoritære regimer.

Seksjon
Artikler