Golfmonarkiene: Mer variasjon enn olje kan forklare

  • Kjetil Selvik

Sammendrag

Teorien om renteniststaten tegner et statisk og endimensjonalt bilde av politikk i oljestater. Det er behov for et nytt blikk på Golfen som ser forbi det stiliserte bildet av oljesjeikers dominans av innbyggere gjennom ritualiserte bestikkelser.