Prinsessemakt i Saudi-Arabia

  • Stig Stenslie

Sammendrag

Saudi-Arabias prinsesser øver betydelig politisk innflytelse. Dette til tross for at de ikke besitter noen viktige formelle politiske posisjoner. Enda viktigere er kvinnenes bidrag til å holde samlet kongefamilien, Al Sa‘ud, og dermed sikre dens grep om makten.