"We want five!": Internett og demokratisering i Kuwait

  • Jon Nordenson

Sammendrag

Sommeren 2006 ledet unge, kuwaitiske bloggere an i en suksessfull reformkampanje i den lille gulfstaten. Kampanjen viser hvordan teknologi og innovative aksjonsformer kan gjøre unge stemmer hørt, på siden av de etablerte kanalene. Samtidig illustrerer den internetts klare begrensninger som et verktøy for demokratisering.