Jemens stille krig

  • Kåre Annaniassen

Sammendrag

Krigen nord i Jemen mellom regimet og zaydi-shi’aopprørere har vist seg vanskelig å stanse. Hva er de bakenforliggende årsakene til konflikten, og hvorfor er den så farlig for landets videre utvikling?