Forhandlinger i Divanorkesteret

  • Solveig Riiser

Sammendrag

Divanorkesteret er av mange både feiret og romantisert, men samtidig preget av en rekke spenningsfelter i konstant forhandling. Denne artikkelen tar for seg to av forhandlingsområdene som påvirker konflikttransformasjonen.