Islam, stat og demokrati i Tyrkia

  • Wilhelm Kavli

Sammendrag

Fortjener det tyrkiske demokratiet å bli holdt frem som et eksempel til etterfølgelse for andre muslimske stater? Og hvor relevant er nasjonens muslimske identitet for videre demokratisering i Tyrkia i dag?