Naturressurser og miljøproblemer i midtøsten

  • Ståle Knudsen
  • Olav Aanestad

Abstract

Landskap og økosystemer i Midtøsten har blitt formet i kontinuerlig samspill mellom vann, land, vegetasjon og mennesker over flere tusen år. Heller enn “uberørt” og “vill” natur, er det gjerne Edens have, stelt og skapt av mennesker, som best symboliserer den ideelle naturforvaltning i Midtøsten. Men modernisering, konflikter og kriger samt feilet forvaltning har skapt større miljøutfordringer enn de fleste er klar over. Det er derfor bemerkelsesverdig hvor lite oppmerksomhet slike tema får i internasjonale media og i kademia.