Mellom knapphet og overflod

  • Dag Harald Claes

Sammendrag

Midtøsten er ofte i det internasjonale mediebildet knyttet til krig, terror og andre former for voldelig konflikt. Det er imidlertid på det oljeøkonomiske området landene i Midtøsten har størst internasjonal betydning.