Fisk, olje og folkerett i Vest-Sahara

  • Hans Morten Haugen

Abstract

Artikkelen analyserer “ressursdimensjonen” innenfor retten til selvbestemmelse i Vest-Sahara. Den viser at dagens utvinning ikke tar hensyn til interessene til saharawiene, og at nye lisensavtaler med saharawiske myndigheter innenfor olje og gass uttrykker en mer konstruktiv tilnærming fra internasjonale selskaper.