Vannforvaltning i Egypt og Jemen

  • Eirik Hovden

Sammendrag

Vannforvaltning i Midtøsten handler ikke bare om konflikter mellom stater og etniske grupper. En sammenlikning av Egypt og Jemen peker også på store interne utfordringer.