Landminer og blindgjengere i Midtøsten

  • Henrik Forsberg Mathiesen

Sammendrag

Problemer med landminer og blindgjengere ligner problemer som oppstår i etterkant av akutte naturkatastrofer og ukontrollerte utslipp av miljøgifter. I denne artikkelen gjøres det rede for problemer skapt av landminer og blindgjengere i Midtøsten og det praktiske og politiske arbeidet som pågår for å fjerne slike etterlatenskaper etter krig i regionen.