Algerie: Amnesti som en vei ut av volden?

  • Naima Mouhleb

Sammendrag

Mens amnestiet i Algerie har ført til en reduksjon i selve volden har det også blitt avdekket flere svakheter ved prosjektet. Disse svakhetene kan få konsekvenser for den langsiktige freden og løsningen av den politiske legitimitetskrisen.