"Hverdagsborgerkrig": Om fotball og sosialt minne i Jordan

  • Dag Henrik Tuastad

Sammendrag

Etter borgerkrigen i Jordan i 1970 har fotballstadioner vært hovedarena for synliggjøring av etnisk og nasjonal konflikt i landet. I dag kan fotball i den jordanske konteksten tolkes som ikke bare et barometer på underliggende politiske strømninger, men også som en medvirkende årsak til at den jordansk-palestinske konflikten reproduseres.

Seksjon
Artikler