Sanksjoner og Irans atomprogram

  • Mikael Hiberg Naghizadeh

Sammendrag

Vestlige sanksjoner har vært brukt mot Iran i mange år uten resultater. Det har fått forskere til å stille spørsmål ved sanksjoner som virkemiddel. I 2015 gikk Iran likevel med på en avtale om landets atomprogram etter intensivert sanksjonsbruk. Hvorfor lyktes sanksjonspolitikken tilsynelatende så mye bedre denne gangen?

Seksjon
Artikler