Fra motstand til statsbygging: Det palestinske sivilsamfunnets nye rolle

Forfattere

  • Erling Hess Johnsen

DOI:

https://doi.org/10.5617/ba.5924

Sammendrag

Hvordan påvirker bistand sivilsamfunnet? Med det amerikanske bistandsbyrået USAID (United States Agency for International Development) som case, belyser artikkelen hvordan det palestinske sivilsamfunnet er blitt dratt inn i et giverdrevet statsbyggingsprosjekt, og diskuterer hvordan dette har svekket sivilsamfunnets muligheter for å yte motstand mot den israelske okkupasjonen.

Nedlastinger

Utgave

Seksjon

Artikler