Den tredje statsmakt for fall? Tyrkiske domstoler før og etter kuppforsøket

  • Joakim Parslow

Sammendrag

Siden kuppforsøket sommeren 2016 har jurister uttrykt bekymring for at Tyrkias utøvende myndigheter er i ferd med å sette domstolene til side i sin kamp mot Erdoğans fiender. Men tyrkiske domstoler har lenge vært
politiske redskaper. Er domstolenes rolle i endring?
Seksjon
Artikler