Stat, nasjon og arabisk språk. Ideologi og praksis i endring

  • Gunvor Mejdell

Sammendrag

Min gode venn og kollega gjennom mange år, Nils Butenschøn, har vært
opptatt av forholdet mellom stat og medborgere (citizens), makt og legitimitet i det arabiske Midtøsten. I denne artikkelen tar jeg opp forhold knyttet til språk og «arabiskhet».
Seksjon
Artikler