Det specielle apparat hos Det muslimske broderskab

  • Ahmad El Zalaf

Sammendrag

For at forstå hvilken rolle apparatet spillede i bevægelsen, og hvordan det var med til at forme Broderskabets verdensbillede, er det nødvendigt at se nærmere på, hvordan det opstod og dets virke.
Seksjon
Artikler