"Du stinkar også". Ungdomsopprør og protestrørsler i dei palestinske leirane i Libanon

  • Erling Lorentzen Sogge

Sammendrag

I flyktningleirane i Libanon utfordrar yngre opposisjonskrefter maktmonopolet til den eldre generasjonen i den palestinske nasjonalrørsla.
Seksjon
Artikler