"Du stinkar også". Ungdomsopprør og protestrørsler i dei palestinske leirane i Libanon

  • Erling Lorentzen Sogge
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.5617/ba.7057

Sammendrag

I flyktningleirane i Libanon utfordrar yngre opposisjonskrefter maktmonopolet til den eldre generasjonen i den palestinske nasjonalrørsla.
Seksjon
Artikler