Libya: Frå Qadhafi til Khalifa Haftar

  • Knut Vikør

Sammendrag

To hendingar har bidratt til å sette Libya i fokus igjen den siste våren. Den eine var ei evaluering av den norske innsatsen i Libya-krigen i 2011, som var oppe til debatt i Stortinget, og som reiste spørsmålet om Norge hadde eit medansvar for det kaoset som følgte. Det andre var eit dramatisk skifte i dette kaoset da ein "krigsherre" eller "sjøloppnevnt general" fra Aust-Libya marsjerte mot hovudstaden Tripoli og truga med å ta makta i landet.
Seksjon
Essay