Å gjøre vann til olje

Kolonitidens betydning for den italiensk-libyske oljeindustrien

  • Mathias Hatleskog Tjønn

Sammendrag

Oljeselskapet ENIs historie i Libya har generelt blitt vurdert som uberørt av Italias tidligere kolonisering av landet. eni har videre fått utbredt aksept for sin fremstilling av seg selv som en pådriver for dekolonisering, i motsetning til Italia og andre italienske selskapers fortid i Libya. Mine undersøkelser av arkivmateriale viser derimot at eni hadde sterkere forbindelser til det italienske kolonistyret og dets metoder enn det som hittil er blitt beskrevet.

Publisert
2020-02-09
Seksjon
Artikler