Midlertidig og evig

UNRWA og det palestinske flyktningespørsmålet

  • Kjersti G. Berg Christian Michelsens Institutt

Sammendrag

Humanitær bistand er aldri apolitisk. Siden FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) ble oprettet i 1949, har den blitt tillagt motiver og egenskaper som går utover mandatet. Hva kan UNRWA gjøre, og hvordan har spenninger mellom det politiske og det humanitære preget organisasjonen?

Publisert
2020-08-20
Seksjon
Artikler