Sammenligning av engelskkunnskaper hos to grupper 6. – 7. klassinger undervist etter henholdsvis L97 og K06

Forfattere

  • Elin Abildgaard
  • Turid Helland

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.1062

Emneord (Nøkkelord):

engelskferdigheter, L97, Ko6

Sammendrag

I denne artikkelen sammenlignes muntlige og skriftlige engelskferdigheter hos en gruppe 6.-7.klassinger i 2001, i hovedsak undervist etter L97, og en gruppe 6.klassinger i 2009, i hovedsak undervist etter Kunnskapsløftet 2006 (K06). Siden elevene undervist etter K06 i sum har hatt flere år og flere undervisningstimer i engelsk, forventet vi at de skulle gjøre det bedre enn elevene undervist etter L97. Dataene våre signaliserer at dette ikke er tilfelle. Elevene ble testet individuelt, og deres språkforståelse og produksjon ble kartlagt. Gruppen undervist etter K06 viste svakere resultat på grammatisk kompetanse og metakunnskap om språket enn gruppen undervist etter L97, mens de var noe bedre til å snakke fritt. Resultatene blir diskutert på bakgrunn av de aktuelle læreplanene, elevenes kognitive utvikling, lærerkompetanse, nasjonal og internasjonal forskning på språklæring.

Nedlastinger

Publisert

2011-05-11

Hvordan referere

Abildgaard, E., & Helland, T. (2011). Sammenligning av engelskkunnskaper hos to grupper 6. – 7. klassinger undervist etter henholdsvis L97 og K06. Acta Didactica Norge, 5(1), (Art 1, 23 sider). https://doi.org/10.5617/adno.1062

Utgave

Seksjon

Artikler