Hvordan kan teknologi skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030?

  • Eli-Marie Danbolt Drange Universitetet i Agder
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.5617/adno.1125
Emneord (Nøkkelord): teknologi, nye undervisningmåter, framtidsscenario

Sammendrag

I denne artikkelen drøfter jeg hvordan teknologi kan skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030. Jeg starter med å skissere et mulig framtidsscenario i form av et blogginnlegg skrevet av en 15 åring i året 2030. Videre i artikkelen tar jeg utgangspunkt i dette framtidsscenarioet og sammenligner det med dagens situasjon, i tillegg til at jeg drøfter hva som må til for at scenarioet kan oppfylles. Læreren spiller en nøkkelrolle i utviklingen av nye undervisnings- og læringsmåter, og det er først når læreren integrerer teknologien i sin undervisning at nye praksiser oppstår. Jeg viser noen konkrete eksempler på bruk av teknologi på nye måter, samt refleksjon rundt utviklingen framover.

Forfatterbiografi

Eli-Marie Danbolt Drange, Universitetet i Agder
Førsteamanuensis Institutt for fremmedspråk og oversetting
Publisert
2014-09-26
Seksjon
Artikler