Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgendagens engelskfag: et eksempel fra lærerutdanninga

Forfattere

  • Hilde Brox Universitetet i Tromsø
  • Ingrid Jakobsen Universitetet i Tromsø

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.1126

Emneord (Nøkkelord):

engelsk, wiki, samskriving, digitale tekster, multimodalitet

Sammendrag

Artikkelen diskuterer hvordan wiki kan brukes i engelskundervisning for å la nye og tradisjonelle tekster møtes i digital dialogisk interaksjon. Med utgangpunkt i begrepene multimodalitet, hypertekstualitet og prosessualitet, tre egenskaper som i følge Ture Schwebs (2006) skiller digitale tekster fra analoge, diskuterer artikkelen et eksempel fra et undervisningopplegg for lærerstudenter. Basert på et bilde skapte studentene et felles nettsted og en kollektiv, fiktiv, men realistisk historie. Historien dannet så i neste omgang en ramme for produksjon av tekster i ulike modaliteter og sjangre. Bildet etablerte en bestemt historisk og kulturell kontekst som studentene aktivt måtte utforske for å skape sine tekster. Wikiens funksjonaliteter åpnet opp for samskriving, utvikling av ferdigheter for å tolke og skape tekster med sammensatte modaliteter, utnyttelse av hypertekstens struktur og samarbeid om tekstskaping som prosess på tvers av tid og rom. Dette er kunnskaper og ferdigheter framtidige lærere vil trenge.

Forfatterbiografier

Hilde Brox, Universitetet i Tromsø

Stipendiat Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Ingrid Jakobsen, Universitetet i Tromsø

Stipendiat Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nedlastinger

Publisert

2014-09-23

Hvordan referere

Brox, H., & Jakobsen, I. (2014). Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgendagens engelskfag: et eksempel fra lærerutdanninga. Acta Didactica Norge, 8(2), Art. 3, 17 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1126

Utgave

Seksjon

Artikler