Fremmedspråk på barnetrinnet - quo vadis?

  • Camilla Bjørke HiØ, ØSS
  • Berit Grønn Høgskolen i Østfold
Emneord (Nøkkelord): Fremmedspråk barnetrinn

Sammendrag

Artikkelen har som hovedtema fremmedspråk på barnetrinnet, og tar for seg muntlig kompetanse elever på 7. trinn har tilegnet seg i faget spansk. Fokus er på lytte- og samtalestrategier samt ulike læringsarenaer og språklig input. I artikkelen belyses også hvilke kompetanser forfatterne mener vil bli viktige i fremmedspråkopplæringen på barnetrinnet i årene framover.

Forfatterbiografier

Camilla Bjørke, HiØ, ØSS
Høgskolelektor, ØSS, HiØ
Berit Grønn, Høgskolen i Østfold
Høgskolelektor, ØSS, HiØ
Publisert
2014-09-30
Hvordan referere
Bjørke, C., & Grønn, B. (2014). Fremmedspråk på barnetrinnet - quo vadis?. Acta Didactica Norge, 8(2), Art. 11, 19 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1134
Seksjon
Artikler