Troublesome tools: How can Wikipedia editing enhance student teachers’ digital skills?

Forfattere

  • Hilde Brox UiT - Det arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.2493

Emneord (Nøkkelord):

Professional digital competence, teacher education, student teachers, Wikipedia, wikis, digital tools, digital skills

Sammendrag

Digitale ferdigheter i skole og høyere utdanning tolkes ofte som evnen til å utnytte digitale verktøy i læringsarbeid. Artikkelen argumenterer for at lærerutdanningen også bør fokusere på digital teknologi som tema i tillegg til å betrakte teknologi som hjelpemiddel for å oppnå læring i de ulike fagene. I det følgende beskrives et undervisningsopplegg i samfunnsfag hvor første års lærerstudenter settes til å skrive en fagrelatert artikkel på Wikipedia. Gjennom ulike typer data analyseres hvilke innsikter som åpner seg for studentene når de selv skaper innhold de hittil bare har forholdt seg til som konsumenter. Artikkelen peker på at studentene gjør en rekke vesentlige oppdagelser underveis, men at det fortsatt er sider ved denne type kunnskapsproduksjon de ikke helt forstår. Artikkelen argumenterer for at opplegget likevel har sin berettigelse fordi det gir studentene en sjelden anledning til å tematisere viktige sider av digital teknologi på en måte som er både relevant og gjennomførbar innenfor de faglige rammene i lærerutdanningen.

Nøkkelord: digital kompetanse, lærerutdanning, lærerstudenter, Wikipedia, wiki, digitale verktøy, digitale ferdigheter

Abstract
In schools and in higher education, we often understand digital skills as the ability to use various digital tools for learning. The article argues that in addition to viewing technology as means to acquire subject-related learning, teacher education also needs to include an explicit focus on technology as a topic in itself. This article presents a Wikipedia editing assignment in Social Science for a group of first-year student teachers. A range of data are used to analyze some of the self-reported insights that open up to the students when they themselves become contributors of content they normally deal with exclusively as consumers. The study shows that although the students make a series of discoveries after becoming editors, they do not fully comprehend all the complexities of a massively collaborative tool like Wikipedia. The article argues that the assignment nevertheless provides the students with a significant and rare opportunity to address the use of digital technology, in a way that is both relevant and feasible within the frames of subject teaching and of teacher education.

Keywords: professional digital competence, teacher education, student teachers, Wikipedia, wikis, digital tools, digital skills

Forfatterbiografi

Hilde Brox, UiT - Det arktiske universitet

Stipendiat

Nedlastinger

Publisert

2016-04-05

Hvordan referere

Brox, H. (2016). Troublesome tools: How can Wikipedia editing enhance student teachers’ digital skills?. Acta Didactica Norge, 10(2), 329–346. https://doi.org/10.5617/adno.2493

Utgave

Seksjon

DEL D: Profesjonsfaglig digital kompetanse / Professional digital competence