Linking Instruction and Student Achievement. A research design for a new generation of classroom studies

Forfattere

  • Kirsti Klette
  • Marte Blikstad-Balas
  • Astrid Roe

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.4729

Sammendrag

Abstract
Educational research into instructional quality would benefit from macro- and meso-level instructional data – such as achievement data or large-scale student surveys – in relation to data from the micro level – such as detailed analyses of classroom practices. Several scholars have specifically asked for studies that correlate achievement data with records of learning processes and teaching strategies, and ongoing projects attempting to do so have shown promising results. Linking different data sources on instructional quality is quite demanding because it requires a concerted effort by researchers from different fields of expertise and different traditions. A main ambition of our ongoing research project is precisely to advance such integration. As the title of the project reveals, we are dedicated to Linking Instruction and Student Achievement (LISA). In this article, we start by providing a theoretical background and status of knowledge related to instructional quality. We go on to argue that video data has shown particular promise in studies aiming to obtain systematic data from a range of classrooms in order to compare classroom practices. We then present the three components of the LISA project’s design – student perception surveys, systematic classroom observation, and achievement gains in national tests – and the value of combining these three data sources. Finally, we will outline some of our findings thus far and point to future research possibilities.

Key words: instructional quality; classroom practices; video studies; mathematics; language arts

 

Å koble undervisning med elevprestasjoner
- Forskningsdesign for en ny generasjon klasseromsstudier

Sammendrag
For å studere undervisningskvalitet vil det være en fordel å kombinere data fra et makro og meso- nivå  med detaljerte studier av hva som skjer i klasserommet. Flere har etterlyst studier som ser på sammenhenger mellom målbar faglig fremgang og lærerens undervisning. Å få til slike studier er krevende, da det forutsetter et tett samarbeid mellom forskere fra ulike felt med ulik ekspertise innenfor nokså ulike forskningstradisjoner. En hovedambisjon i vårt pågående forskningsprosjekt er nettopp å få til en slik integrasjon. Som tittelen avslører, er vi dedikert til «Linking Instruction and Student Achievement (LISA)». I denne artikkelen presenterer vi det teoretiske og empiriske grunnlaget knyttet til undervisningskvalitet. Videre argumenterer vi for verdien av videodata i studier som sammenligner undervisningspraksiser fra ulike klasserom på en systematisk måte. Deretter presenterer vi de tre datakildene i LISA-prosjektets forskningsdesign – spørreskjemaer til elever om deres oppfatninger om lærerens undervisning, systematiske klasseromsobservasjoner, og målt fremgang på nasjonale prøver i lesing og regning. Verdien av å kombinere nettopp disse tre datakildene vil også bli diskutert. Avslutningsvis deler vi noen av våre tidlige forskningsfunn.

Nøkkelord: undervisningskvalitet; klasseromspraksis; video studier; matematikk; norskfaget

Nedlastinger

Publisert

2017-10-03

Hvordan referere

Klette, K., Blikstad-Balas, M., & Roe, A. (2017). Linking Instruction and Student Achievement. A research design for a new generation of classroom studies. Acta Didactica Norge, 11(3), Art. 10, 19, sider. https://doi.org/10.5617/adno.4729

Utgave

Seksjon

Del 3: Utvalgte smakebiter fra aktuell forskning ved ADNOs hjeminstitusjon UV/ILS
opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}