@Fredsprosess1: Sosiale medier og israel-palestina-konflikten

Marte Heian-Engdal

Sammendrag


Artikkelen undersøker bruken av sosiale medier i konflikten mellom Israel og palestinerne, og spør om denne nye arenaen åpner for endring i de etablerte, asymmetriske maktforhold som i dag preger konflikten.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/ba.4252

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.