Ti år etter kvinners stemmerett i Kuwait: Quo vadis?

  • Rania Maktabi
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.5617/ba.4342

Sammendrag

16. mai 2015 var det ti år siden kvinner i Kuwait fikk stemmerett. Hvordan har de brukt sine politiske rettigheter som borgere i et av klodens rikeste og mest verdikonservative hjørner?

Seksjon
Artikler