Ti år etter kvinners stemmerett i Kuwait: Quo vadis?

Rania Maktabi

Sammendrag


16. mai 2015 var det ti år siden kvinner i Kuwait fikk stemmerett. Hvordan har de brukt sine politiske rettigheter som borgere i et av klodens rikeste og mest verdikonservative hjørner?


Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.