Partiene og offentligheten -- Norske partiprogrammer 1884-1906

Forfattere

  • Eirik Vatnøy

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.133

Sammendrag

Artikkelen presenterer de sentrale funnene fra MA-oppgaven "Vaart valgopraab -- Norske partiprogrammer 1884-1906. Et teksthistorisk sjangerstudium". Oppgaven benytter teksthistorisk teori og metode for å analysere hvordan norske partiprogrammer oppstår som en egen sakprosasjanger i sammenheng med partiorganisasjonenes fremvekst og en omfattende strukturendring av den norske offentligheten på slutten av 1800-tallet. Partiprogrammene endres i denne perioden fra å være organisasjonsinterne tekster, distribuert i forbindelse med partiene landsmøter, til å bli massedistribuerte tekster som tydelig skal mobilisere og agitere ovenfor velgere i forbindelse med valg. Partiprogrammene gir også et innblikk i en til nå ukjent tekstkultur i de tidlige partibevegelsene i Norge. Særlig interessant er dette i tilfellet Arbeiderpartiet. Oppgaven gir en beskrivelse av hvordan arbeiderbevegelsen entrer skriftligheten, en utvikling som hadde stor betydning for organisasjonsstrukturen og dens rolle i offentligheten. 

Forfatterbiografi

Eirik Vatnøy

Utdannet retoriker fra UiO. Jobber som skribent og utreder i tankesmien Civita. 

Nedlastinger

Publisert

2011-01-06