Professor Johan L. Tønnesson, Norway

 

Pirjo Hiidenmaa, Helsingfors Universitet

Gøril Thomassen Hammerstad, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Institutt for språk og litteratur, Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM).

Catharina Nyström Höög, Högskolan Dalarna

Professor Anders Johansen

Associate professor Christina Matthiesen, Københavns Universitet, Danmark

 

Merete Pettersen

Tidligere redaksjonsmedarbeidere

Ida Skjelderup

Kaja Bjølgerud Grimsgaard

Ann-Christin Børstad

Sine Halkjelsvik Bjordal

Marthe Øidvin Burgess