Redaksjon

Redaktør
Professor Johan L. Tønnesson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Norge

Områderedaktører

Dekan Pirjo Hiidenmaa, Helsingfors Universitet, Finland

Professor Gøril Thomassen Hammerstad, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Institutt for språk og litteratur, Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM), Norge

Universitetslektor Gunilla Margaretha Almström Persson, Stockholms universitet, Sverige

Professor Anders Johansen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen, Norge

Lektor Jack Andersen, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, Danmark

 

Redaksjonsleder
Mina Ødegård Angeloff

Tidligere redaksjonsmedarbeidere

Signy Grape

Merete Pettersen

Ida Skjelderup

Kaja Bjølgerud Grimsgaard

Ann-Christin Børstad

Sine Halkjelsvik Bjordal

Marthe Øidvin Burgess

opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}