Redaksjon

Redaktør
Professor Johan L. Tønnesson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Norge

Områderedaktører

Dekan Pirjo Hiidenmaa, Helsingfors Universitet, Finland

Professor Gøril Thomassen Hammerstad, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Institutt for språk og litteratur, Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM), Norge

Professor Catharina Nyström Höög, Högskolan Dalarna, Sverige

Professor Anders Johansen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen, Norge

Lektor Jack Andersen, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, Danmark

 

Redaksjonsleder
Signy Grape

Tidligere redaksjonsmedarbeidere

Merete Pettersen

Ida Skjelderup

Kaja Bjølgerud Grimsgaard

Ann-Christin Børstad

Sine Halkjelsvik Bjordal

Marthe Øidvin Burgess