Forskningen om sakens prosa

  • Johan Laurits Tønnesson Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier
  • Kjell Lars Berge Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.5617/sakprosa.32

Sammendrag

Hva innebærer så begrepet sakprosa? Hvilke er sakprosaforskningens perspektiver og teoretiske rammer? Hva slags tekster studeres? Hvilken utvikling kan vi tenke oss? Det er temaer for denne korte velkomstartikkelen.

Forfatterbiografier

Johan Laurits Tønnesson, Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Publisert
2009-10-28