Forskningen om sakens prosa

Johan Laurits Tønnesson, Kjell Lars Berge

Sammendrag


Hva innebærer så begrepet sakprosa? Hvilke er sakprosaforskningens perspektiver og teoretiske rammer? Hva slags tekster studeres? Hvilken utvikling kan vi tenke oss? Det er temaer for denne korte velkomstartikkelen.

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/sakprosa.32