Scenarier – genre og genrefartøy

  • Peter Møller

Sammendrag

Denne artikkelen tar utgangspunkt i deler av forfatterens masteroppgave, og tar for seg scenarier som en genre. Artikkelen tar for seg noen av genrens stilistiske idealer, genrens formål og den kontekstuelle rammen som gjør scenarier til en distinkt genre. Artikkelen tar sikte på å beskrive enkelte trekk som særmerker scenarier som genre.

Forfatterbiografi

Peter Møller

Master i retorikk og språklig kommunikasjon