Svigermors stemme. En overskriftsanalyse av svigermors fortellinger i ukepressen

  • Gjertrud Sæter Norsk Folkemuseum

Sammendrag

Det kulturelle bildet av svigermor produseres og reproduseres i ulike tekstkulturer. Tidligere analyser av tekster om svigermorrelasjonen har særlig fokusert på svigermor som objekt. Gjennom diskursanalyse av overskrifter fra fortellinger i ukebladet Hjemmet, undersøker denne artikkelen hvordan subjektposisjonen svigermor gis mening, og hvilke muligheter svigermødre selv har til å endre det stereotype bildet. Sentralt i artikkelens står stemmeanalyse og hvordan redaksjonen konstruerer virkelighetsfremstilling gjennom orkestrering av stemmer i overskriftene.

Forfatterbiografi

Gjertrud Sæter, Norsk Folkemuseum
Førstekonservator/Senior Curator