Forskningen om sakens prosa

Forfattere

  • Johan Laurits Tønnesson Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier
  • Kjell Lars Berge Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.32

Sammendrag

Hva innebærer så begrepet sakprosa? Hvilke er sakprosaforskningens perspektiver og teoretiske rammer? Hva slags tekster studeres? Hvilken utvikling kan vi tenke oss? Det er temaer for denne korte velkomstartikkelen.

Forfatterbiografier

Johan Laurits Tønnesson, Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Nedlastinger

Publisert

2009-10-28
opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}