Vetenskaplighet och anställningsbarhet – Om hur den akademiska skrivundervisningens paradox kan hanteras

Forfattere

  • Hans Strand Stockholms universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.434

Sammendrag

Den högre utbildningen, och då inte minst undervisningen i akademiskt skrivande, står inför en stor utmaning, nämligen att försöka lösa två till synes motstridiga uppgifter: att se till att studenterna klarar högskolans utbildningsmål, som t.ex. att kunna skriva ett självständigt arbete/examensarbete, och att förbereda dem för det moderna arbetslivets mångskiftande krav på den skrivna kommunikationens område. I artikeln argumenterar jag för att det går att förena dessa båda uppgifter, och jag ger också ett exempel på och diskuterar hur det skulle kunna gå till. Centralt är bland annat att varje ämnesdisciplin utformar sin egen variant av skrivundervisning, att skrivkompetens ses som en förhållandevis komplex uppsättning av kunskaper och färdigheter samt att skrivundervisningen bedrivs på ett explicit och genomskinligt sätt så att studenterna ges möjlighet att tillägna sig ett metaperspektiv på skrivande.

 

Abstract:

Today, our students must cope with two seemingly contradictory tasks: they have to write an independent academic thesis and they have to prepare for the diverse writing of modern working life. In the article, I argue that it is possible for higher education to unite the two tasks. The solution is to add a meta-perspective to academic writing instruction. This perspective is a tool that the students should appropriate when learning to write some of the common genres at the university. Later on, they can use this tool when learning to write various new workplace genres.


Forfatterbiografi

Hans Strand, Stockholms universitet

Professor i svenska, särskilt nusvenska, vid Institutionen för nordiska språk i Stockholm

Nedlastinger

Publisert

2013-12-17