Klimanarrativer i ulike sjangrer

Forfattere

  • Kjersti Fløttum Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.4732

Sammendrag

Innledningen presenterer utviklingen rundt studier av språkbruk i klimadebatten og i LINGCLIM-prosjektet. Deretter følger en kort gjennomgang av narrativbegrepet i et tekstlingvistisk perspektiv. Hovedinspirasjonen er hentet fra Jean-Michel Adams arbeid med narrativsekvenser, kombinert med enkelte aspekter fra Narrative Policy Framework (NPF) utviklet av Michael Jones og kollegaer. Dette rammeverket blir demonstrert gjennom enkeltstudier av ulike sjangrer: FN-rapporter, «Summaries for policymakers» i IPCC-rapporter, Green & White papers, Stortingsmeldinger og meningsmålingsdiskurs. Det overordnede forskningsspørsmålet dreier seg om i hvilken grad det er mulig å anvende en narrativ tilnærming i analyser av svært forskjellige sjangrer. Resultatene viser at det narrative perspektivet bidrar til å identifisere og forklare ulike komponenter og aktørroller i en kompleks klimadiskurs. I de avsluttende kommentarene pekes det på nødvendigheten av å bevege seg fra et narrativt makronivå til et lingvistisk mikronivå for å gjøre rede for klimadiskursens flerstemmighet (eller polyfonien).

Forfatterbiografi

Kjersti Fløttum, Universitetet i Bergen

Professor, Institutt for fremmedspråk

Nedlastinger

Publisert

2017-10-13