Fra “fransk feminisme” til norsk kjønnsforskning. En eksplorativ studie av tekst og terminologi i Pax forlags franske sakprosautgivelser (1990-2000)

Forfattere

  • Anje Müller Gjesdal Høgskolen i Østfold

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.5616

Emneord (Nøkkelord):

Pax Forlag; terminologi; oversettelse; sakprosa; kjønnsforskning

Sammendrag

På 1990-tallet var Norge preget av en sterk vekst i studentkullene, og en styrking av humanioras stilling. Dette førte til et godt marked for oversatte sakprosautgivelser, og en gyllen alder for Pax Forlag. Artikkelen undersøker i hvilken grad denne perioden satte spor etter seg i norsk fagspråk innen de humanistiske fagene, eksemplifisert med kjønnsforskning. Artikkelen presenterer en eksplorativ og kvalitativ studie av termen ‘kjønn’, ved å sammenlikne et utvalg sakprosaoversettelser fra fransk utgitt på Pax Forlag med terminologi for kjønnsforskning, som er utviklet av relevante fagmiljøer i samarbeid med Språkrådet. I tillegg undersøker artikkelen Delphys (1996) tese om at “fransk feminisme” er en nordamerikansk oppfinnelse som gir en unyansert fremstilling av feministisk teori og praksis i Frankrike. Materialet er hentet fra Nasjonalbibliotekets digitale samlinger. Den eksplorative studien viser at det i noen grad er samsvar mellom Pax-utgivelsene og dagens kjønns-forskningsterminologi, og at Pax-utgivelsene skiller seg ut når det gjelder fokus på seksualitet. Selv om det analyserte materialet er begrenset, tyder studien på at de franske sakprosaoversettelsene har hatt begrenset påvirkning på dagens terminologi.

Nedlastinger

Publisert

2020-04-16