Eksemplet som tænkemaskine: Med særligt henblik på Slavoj Žižek – The Example as Machine for Thought: The Case of Slavoj Zizek

Forfattere

  • Brian Benjamin Hansen VIA University College

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.6461

Emneord (Nøkkelord):

Eksempler, filosofi, begrebsudvikling, tænkning, Slavoj Žižek – Keywords, Examples, philosophy, conceptual creation, thinking, Slavoj Žižek

Sammendrag


Når vi bruger eksempler, er det ofte for at tydeliggøre eller illustrere noget. Artiklens antagelse er imidlertid, at eksempler også kan bruges til at tænke med. Som centralt omdrejningspunkt har artiklen den slovenske filosof Slavoj Žižek, der meget ofte bruger eksempler på den måde: Žižeks eksempler udfordrer de begreber, de egentlig bare skulle være eksempler på, og det udlægges i artiklen, hvordan Žižeks eksempler mere fungerer som interventioner end som illustrationer. Artiklen beskriver herefter de strategier, som kendetegner Žižeks valg af eksempler. Og til sidst beskriver den, som en systematisering af Žižeks eksempelarbejde, tre greb i forhold til at arbejde med eksempler som tænkemaskiner. I sidste ende, argumenterer artiklen, må forholdet mellem eksempel og begreb potentielt kunne vendes helt om, så det er eksemplet, som skaber et nyt begreb og ikke omvendt.

 

When we use examples, we primarily mean to clarify or illustrate something. The wager of this article is, however, that examples can also be used to spur thought. The article revolves around the Slovenian philosopher Slavoj Žižek, who often uses examples in this way: Žižek’s examples challenge and recast the concepts they were merely meant to exemplify, and the article shows how Žižek’s examples operate more like interventions than illustrations. The article moves on to describe the strategies that Žižek employ to choose his examples. Finally, as a systematization of Žižek’s use of examples, the article describes three ways of working with examples as tools for thought. The central point is, it is argued, to accept that the hierarchy of example and concept can potentially be turned upside down, so that it is the example, which creates a new concept and not the other way around.

Forfatterbiografi

Brian Benjamin Hansen, VIA University College

Adjunkt

Nedlastinger

Publisert

2019-03-20
opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}